פרשת חוקת היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר. הפרשה מספרת על מות מרים ועל שירת הבאר. מה הקשר בין מות מרים לבין שירת הבאר?

רש"י מפרש "ולא היה מים לעדה – מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים". מה היתה הזכות של מרים? כיוון שהמתינה למשה, כשהושלך אל היאור בתיבה, זכו בני ישראל למתנת הבאר, באר מרים, שליוותה אותם ונתנה להם מים במדבר. כשמתה מרים בטלה הבאר.

כיצד היו שואבים מים מבאר מרים? על כך למדו משירת הבאר בה נאמר "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה. באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם" (במדבר כ"א).

הפרשנים השונים מתארים את תהליך שאיבת המים מבארה של מרים בתיאורים ציוריים ומלאי קסם. נשיאי ישראל שרים לבאר על מנת שתתן מים, ואחר כך מובילים את המים בעזרת מקלותיהם אל שבטיהם. המים היו רבים כל כך שהביאו לצמיחתם של דשאים ואילנות ונעשה סביבם נווה מדבר:

והיאך הייתה הבאר עשויה? דומה לסלע מלא כברה, מפכפכת ועולה כמפי הפך הזה, עולה עמהם להרים ויורדת עמהם לגאיות. מקום שישראל שורין, היא שורה כנגדם במקום גבוה, בחצר אהל מועד, כנגד פתחו של אהל מועד. נשיאי ישראל באים וסובבים אותה במקלותיהם ואומרים עליה את השירה 'עלי באר ענו לה – עלי באר!', והמים מבעבעים ועולים כעמוד למעלה, וכל אחד ואחד מן הנשיאים מושך את המים במקלו, איש לשבטו ואיש למשפחתו. ואשה שהייתה צריכה לילך אצל חברתה מדגל לדגל, הייתה הולכת בספינה, והמים היו יוצאים חוץ למחנה ומקיפים רצועת קרקע גדולה, ומגדלים מיני דשאים ואילנות שאין להם סוף (רבי אליהו כי טוב, ספר התודעה).

אם ליוותה הבאר את בני ישראל במדבר במשך 40 שנה, מדוע רק כעת, כמעט בסוף מסעם במדבר, מופיעה שירת הבאר? בני ישראל שרים ומפארים את באר מרים משום שרצו לפרסם את הניסים הרבים שחוו במהלך מסעם במדבר:

אז ישיר ישראל את השירה הזאת – השירה הזאת נאמרה בסוף מ' שנה והבאר נתנה להם מתחילת ארבעים … והלא מתחילת מ' שנה היתה עמהם! אלא שירדה לפרסם את הנסים והיו ישראל עומדים על הנחלים ואומרים לה: עלי באר ענו לה ואמרו שירה עליהם (במדבר רבה פרשת חקת פרשה יט כה).

באר מרים וכוס מרים

רבי יוסה מסביר "כיון שיצאו ישראל ממצרים נתמנו להן שלשה פרנסין טובין אילו הן משה אהרן ומרים. בזכותן נתנו להן שלש מתנות: עמוד הענן ומן ובאר; באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה" (תוספתא מסכת סוטה, יא, ח).

בזכות באר מרים שנתנה לעם ישראל מים במדבר, אנחנו מברכים על כוס מים, כוס מרים, בליל הסדר. זכר לנשים שהיו חלק מנס יציאת מצרים, זכר למרים הנביאה ולבאר מרים.

*תמונה של הצלם Daniel Frank