פרשת שלח לך היא הפרשה בה נשלחים המרגלים לתור את הארץ. נאמר, שְׁלַח-לְךָ אֲנָשִׁים – מדוע נשלחו אנשים ולא נשים? רבי שלמה אפרים מלונטשיץ' (1540-1619), המכונה הכלי יקר על שם פירוש התורה  שחיבר, מתאר דיאלוג בין משה לבין אלוהים, בו טוען אלוהים שעדיף היה לו משה היה שולח נשים:

האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה.  והנשים היו מחבבות הארץ ואמרו תנה לנו אחוזה. ועל כן אמר הקב"ה לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה, אבל לך [משה] לדעתך שאתה סבור שכשרים המה, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים וזהו שלח לך לדעתך אנשים, אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור.

מדוע עדיפות נשים? בשל חכמתן ונאמנותן לארץ. חוכמת הנשים באה לידי ביטוי גם בהפטרה לפרשת שלח לך המספרת את סיפורה של רחב, הרואה את העתיד ואומרת "כִּי-נָתַן יְהוָה לָכֶם אֶת-הָאָרֶץ." רחב מצילה את המרגלים ואת בני משפחתה ובשכר זה יצאו ממנה נביאים ומלכים, ביניהם גם חולדה הנביאה: " רבי יהודה היה אומר: שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה." (מסכת מגילה).

מדוע בחרה רחב לעזור למרגלים?

יתכן שבחירתה של רחב לעזור למרגלים נעשתה מתוך שיקול מעשי של הצלת חייה וחיי בני משפחה. לפי פרשנות זו רחב לא בהכרח שינתה את אמונתה, אלא פשוט הכירה במציאות הממשמשת ובאה של חורבן העיר יריחו, ועשתה את מה שהיתה צריכה לעשות על מנת למלט את נפשה ולהציל את יקיריה.

מדרש שמואל מפרש שבזמן פגישתה עם המרגלים, שרתה על רחב רוח שכינה, ומה שלא ראו עיניה, יראו, לעתיד לבוא, עיני בנה, הנביא יחזקאל (1):

אמר הקב"ה לרחב את אמרת כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. ניחא [בארץ], אבל בשמים ממעל – מנין לך? את אמרת מה שלא ראו עינייך חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, זהו שנאמר: נפתחו השמים ואראה מראות אלהים.

במונחים ארציים יותר, אפשר לטעון שהיתה לרחב השראה, רגע נדיר של ידיעה עמוקה, שהוביל אותה לעזוב את ארצה ואת מולדתה, ולקחת את משפחתה עימה. אם נחזור לשאלה האם עדיפות נשים על פני גברים? לא בהכרח. נחוץ האדם הנכון, גבר או אשה, בזמן הנכון במקום הנכון.

(1) על יחזקאל נאמר "יחזקאל בן בוזי." רד"ק מפרש "בן בוזי, שהיה בנו של ירמיהו הנביא, וירמיהו נקרא בוזי כיוון שהיו ישראל מבזים אותו."

Feature photo: Kreated Media Unsplash