יותר ויותר הופך ט"ו בשבט לחג המציין איזון בין פיתוח סביבתי המונע מראיית הטבע כמי שמשרת את צרכי האדם לבין שמירה על הסביבה המונעת מראיית הטבע והאדם כשותפים במערכת אקולוגית אחת.

סופרים רבים עסקו בקשר שבין האדם לטבע. אחת הכותבות המרגשות היא ג'מייקה קינקייד שמראה את תלות הגומלין בין האדם לבין הטבע, ואת האופן בו יחס האדם לטבע קובע את מהלך חייו.

"וביום ההוא עמדה השמש במקומה הרגיל, גבוה-גבוה בלב השמים, והיא זרחה כהרגלה, בהירה וקופחת, עד שאפילו הצללים דהו, עד שאפילו הצללים נאלצו לחפש להם מסתור; ביום ההוא עמדה השמש במקומה הרגיל, גבוה-גבוה בלב השמים, אבל מר פוטר לא הבחין, כה רגיל היה לכך, לשמש במקומה הרגיל, גבוה-גבוה בלב השמים; אילולא עמדה השמש במקומה הרגיל, ודאי היה מתחולל שינוי כביר ביומו של מר פוטר, שהרי אז היה יורד גשם, ודבר כזה, גשם, קצר ככל שיהיה, בכל זאת היה משנה את יומו של מר פוטר, כה רגיל היה לשמש במקומה הרגיל, שם, גבוה-גבוה בלב השמים"

אנחנו מתייחסים לטבע כמובן מאליו, כברור מאליו, כהרגל. בהסתכלות שכזאת אנחנו מחמיצים את פלא הבריאה, פלא המתרחש יום יום, שעה שעה. כי הרי דבר לא מבטיח לנו שהשמש אכן תזרח בכל בוקר, והגשם ירד במועדו.

"כל יפי השמים וכל יפי הארץ וכל יפי המים היו חלק בלתי נפרד מנתניאל פוטר, זה היה כאילו נתבקש לחשוב על ידיו או על עיניו או על רגליו; לא היה אפשר להעלות על הדעת את חייו בלעדיהם. ובאותה מידה גם לא היה אפשר להעלות על הדעת את חייו בלי המים ההם, הארץ ההיא, השמים ההם… נתניאל פוטר היה דייג בעולם הזה של שמים מעל ושל אור הנוהר מבעד לשמים הכחולים ולגופי המים שמתחת להם והוא היה כפוף לעולם הזה, היה דבר-מה קטן בעולם הגדול והכביר שאינו סר למרותו של שום דבר ושל אף אחד"

האדם הוא חלק מהטבע וכפוף לחוקי העולם. והעולם הכביר אינו סר למרותו של אף אדם. ההכרה בחוסר היכולת לשלוט במהלך האירועים וההתרחשויות קשה לאדם עד כדי כך שהוא רואה עצמו כנפרד וכעצמאי.

"ואביו לימד אותו לעשות את כל הדברים שלבסוף יעצבו את חייו, שכן גם נתניאל נעשה דייג… וכשנתניאל נעשה דייג… הוא כבר לא חשב על אביו ולא על איש מאלה שקדמו לו. חייו היו שלו והם נראו לו כעומדים בפני עצמם, ולא כמו חיים אחרים, הם ניתנו לו בלי התייחסות לשום דבר אחר, והוא היה רק הוא עצמו ולא היה עשוי משום דבר אחר "

מתוך ראיית עצמו כנפרד, מגיעה תחושת התקוממות כאשר המציאות אינה מתנהלת לפי רצונו וצרכיו של האדם:

"ככל שהזדקן הלכו חייו ונעשו קשים יותר: הוא כבר לא יכול היה להתלוצץ בקלות כשניצב בפני מזל רע: ללא דגים במלכודותיו וברשת הדיג שלו. והשמש עמדה במקומה הראוי בשמים והשמים עצמם היו כחולים ופני המים היו שקטים והיום היה יום רגיל למראה, לא ניכר שום זכר למהומה במראה הנוף, הנוף היה שליו כל-כך, כאילו מעולם לא ידע את יד אדם או את חרונו של אל, כאילו מעולם לא נצפה, כאילו איש מעולם לא טען לבעלות עליו וכאילו הבעלות עליו מעולם לא היתה שנויה במחלוקת; כאילו מעולם לא ידע אפילו את הגחמנות הטבועה בטבע עצמו, גחמנות הנשגבת מבינת אנוש"

הכח היחיד שיכול לעמוד מול גחמת הטבע וגחמת האדם היא האהבה, משום שבאהבה מתחולל מעבר מאגו – התופס את האדם כמרכז העולם – לאקו – ראיית האדם כחלק ממערכת אקולוגית גדולה יותר ממנו-עצמו. אלא שנתניאל פוטר מתקיים בעולם בו לאהבה אין מקום:

"והאהבה יכולה היתה למצוא מקום בחייו, והאהבה בהחלט צריכה היתה למצוא מקום בחייו, שכן איש כמעט לא נזקק לה יותר ממנו, אבל האהבה לא מצאה מקום בחייו של נתניאל פוטר. וכך לא נאהב, אבל הוא לא ידע זאת ולכן לא יכול היה להתגעגע לאהבה, שכן היא מעולם לא היתה חלק מעצם הווייתו"

ובעולם משולל אהבה מתרחש ניצול נורא של בני אדם ושל משאבי טבע. פתרון אפשרי הוא בבחירה מודעת המתרחשת מתוך הכרה והתבוננות. ג'מייקה קינקייד מעידה על עצמה שבחרה לשבור את מעגל הסבל והעיוורון:

"את הקו הזה, הקו המתוח עלי, ירשתי, אבל לא הסכמתי לקבל את ירושתי ולכן לא הנחלתי אותו לאיש מן הבאים אחרי".

והבחירה בחיים של שיתוף והכרה בזולת, יהא זה אדם או טבע, היא בחירה שעלינו להתחייב לה בכל יום מחדש.

הציטוטים הובאו מתוך: ג'מייקה קינקייד, מר פוטר. הוצאת עם עובד 2002. תרגמה מאנגלית: יערה טאובר בן יעקב