שריל אורינג כלאה 600 מכונות כתיבה בתוך סורגי מתכת ויצרה את "מחסום כתיבה".
כלי הכתיבה הכלוא מייצג אמירה אסתטית ופוליטית על צנזורה וחופש הביטוי.

העבודה הוצגה לראשונה בשנת 1999 בברלין, ביום השנה ה- 66 לשריפת הספרים ההמונית שביצעו הנאצים.

אנשים כותבים נהנים, לכאורה, מחירות של מילים. הצנזורה נתפסת ככוח חיצוני הפועל לצמצם ולהשתיק את חופש הביטוי של האדם הכותב. אלא שהמציאות החיצונית של ביקורת משתיקה ומסרסת, משקפת גם מציאות פנימית אלימה וכולאת.