jump to navigation

עלה של חוכמה 25 באפריל 2005

Posted by Keren Fite in הערות שוליים.
Tags: , ,
comments closed

זו סוף עונת הפריחה של הבוהיניה.

הבוהיניה בלקיאנה (Bauhinia Blakeana) היא הפרח הלאומי של הונג קונג. עלה הפרח מכונה "העלה החכם" ותלמידים מניחים אותו כסימניה בספריהם על מנת להפוך את הלימוד ליעיל.

לקראת עונת הבחינות הממשמשת ובאה, אם לא יוסיפו עלי הבוהיניה חוכמה, לפחות יוסיפו ריח ויופי לספריה.