* כשתל-אביבי ותיק ממליץ לך לקחת מונית למקום הפגישה "כי זה רחוק", וכשאת מחליטה
ללכת ברגל את מגלה שמדובר בכעשרים דקות של הליכה נעימה.

* כשהאנשים ברחוב מעניינים אותך יותר מחלונות הראווה.

* כשאת שומעת בתשומת לב את המיית הקולות הקוראים "קני אותי! קני אותי!", מחייכת
אליהם וממשיכה ללכת. ודבר אינו חסר.

* כשאת מזהה את העצים בשמם ומריחה את בושם פריחתם, מעבר לנהמת המנועים ואדי
הפליטה של האגזוזים.

* כשאת מתהלכת ברחובות העיר שהיתה ביתך ומרגישה כמו תיירת.